STICHTING “HET MARIUS TONCKENFONDS”


WAT WIJ DOEN?
Met dit fonds heeft Marius Tonckens een blijvende invloed op de regio. Hij bracht zijn vermogen, waaronder 300 ha onroerend goed, onder in stichting ‘Het Marius Tonckens Fonds’. Naast de instandhouding van dit vermogen hebben we de volgende doelstellingen:

  • bijdragen aan plaatselijke gezondheidszorg;
  • ondersteunen van verenigingen van vrijzinnige richting of op algemene grondslag in de voormalige gemeente Zuidwolde;
  • verstrekken van studiebeurzen voor kinderen uit deze gemeente;
  • onderhouden van het familiegraf.

 


MARIUS TONCKENS
Tijdens en na zijn burgemeesterschap heeft Marius Tonckens veel voor de toenmalige gemeente Zuidwolde betekend. Een man met een enorm groot hart.

Als burgemeester gaf hij op een imposante manier richting aan veranderingen op velerlei gebieden, zoals het opstarten van het openbaar vervoer, de realisatie van nutsvoorzieningen en ontginningen. Dat hij zich daarbij altijd hard maakte voor de belangen van de gewone man, kenmerkte de geliefde burgemeester. Tot op dit moment drukt hij met het Marius Tonckensfonds zijn stempel op de regio.