Voorwaarden voor een subsidie

Voorwaarden
Voor subsidies, toelagen of giften geldt:Marius Tonckens rond

  • In aanmerking komen verenigingen of stichtingen met als doel het bevorderen van de maatschappelijke, culturele en economische vooruitgang. Aanvragen voor commerciële activiteiten niet worden gehonoreerd.
  • Studiebeurzen en onderwijsondersteuning voor de jeugd.
  • Organisaties dienen van vrijzinnige richting of op algemene grondslag gebaseerd te zijn. 
  • Gevestigd te zijn in het gebied van de voormalige gemeente Zuidwolde (onder voormalige gemeente Zuidwolde verstaan we de gemeente zoals begrensd ten tijde van de oprichting van het Marius Tonckensfonds).
  • De activiteiten dienen eenmalig van aard te zijn (geen meerjarige exploitatiesubsidies).

De verdeelcommissie
Jaarlijks stelt het bestuur een deel van de zuivere opbrengst beschikbaar voor subsidies, toelagen of giften. Deze gelden worden toegekend door de verdeelcommissie, bestaande uit 3 personen.

In de verdeelcommissie hebben momenteel zitting:

– Jaap Dekker
– Henny Scheper
– Henk Tissing

De verdeelcommissie gaat als volgt te werk: Nadat in april het bestuur  aangegeven heeft wat de te verdelen opbrengst is, plaatst de voorzitter van de verdeelcommissie een advertentie in De Groene Post. In mei komt de commissie bijeen voor de vaststelling van de verdeling van de gelden. Daarna toetst de kantonrechter de verdeling aan het testament. Meestal kan dan in juni bekend gemaakt worden welke subsidieverzoeken worden gehonoreerd en welke niet.

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de verdeelcommissie:

Tel.: 0528361888
E-mail: jmdekker50@gmail.com