Organisatie

Voor zijn overlijden heeft Marius Tonckens uitgebreid op papier ge
zet wat zijn wensen betreft zijn vermogen waren. Dit testament heeft het Marius Tonckensfonds in het leven geroepen.

Testamentair heeft hij vastgelegd dat het bestuur van het Marius Tonckensfonds gevormd wordt door het bestuur van KNHM. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Voor het dagelijks beheer van de bezittingen wordt gebruik gemaakt van de adviesdiensten van Arcadis. Afhankelijk van het rendement stelt het bestuur jaarlijks gelden beschikbaar voor ondersteuning van maatschappelijke doelen in de oude gemeente Zuidwolde.

De verdeelcommissie, bestaande uit drie inwoners uit het gebied, besluit over de toewijzing van gelden aan de ingediende subsidieaanvragen. De (Kanton)rechter houdt toezicht op het bestuur en de verdeelcommissie.

Meer weten over de betrokken organisaties?

Kijk dan verder op www.knhm.nl en www.arcadis.nl