Informatie Marius Tonckens

Marius Tonckens (Hoogeveen, 5 november 1865 – Zuidwolde, 16 september 1957) was een zoon van de Hoogeveense notaris Johannes Tonckens en Johanna Hillegonda van Sonsbeeck. Na zijn studie rechten werd hij in augustus 1898 benoemd tot burgemeester van Zuidwolde (1889 tot 1934). Deze functie zou hij ruim 35 jaar vervullen. In juli 1934 kreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag als burgemeester en werd hij tegelijkertijd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eeuwige invloed op de regio

De voormalig burgemeester (1898-1934) heeft tijdens en na zijn burgemeesterschap heel veel betekend voor de toenmalige gemeente Zuidwolde en betekend tot op dit moment nog zeer veel voor de inwoners van Zuidwolde en omgeving. Tijdens zijn ambtsperiode deden zich grote veranderingen voor op velerlei gebieden, zo werd het openbaar vervoer opgestart, werden nutsvoorzieningen gerealiseerd en ontginningen gedaan. Als burgemeester heeft Marius Tonckens op actieve wijze getracht de veranderingen richting te geven, daarbij oog houdend op de belangen van de gewone man. Tevens konden en kunnen de bewoners genieten van zijn bezittingen.

Veel onroerend goed

Marius Tonckens bezat grote hoeveelheden onroerend goed. Dit betrof meer dan 300 ha aan landbouwgrond (185 ha), bosgrond (100 ha) en natuurterrein (15 ha), 2 boerderijen en verschillende woningen. Een deel van het bij het Marius Tonckensfonds ondergebrachte onroerend goed is gevormd door vererving en scheiding van het markebezit en bevindt zich hoofdzakelijk bij Huis ter Heide. Een tweede gedeelte (bij Stuifzand) is hoofdzakelijk verworven door de vader van Marius. Het derde gedeelte, de Falieberg te Zuidwolde (Dr.), werd door Marius Tonckens zelf gekocht.

Een groot hart voor iedereen

De inwoners en bezoekers van Zuidwolde en omgeving zijn dus direct of indirect betrokken bij deze illustere Marius Tonckens. Dit geldt niet alleen voor de pachters en huurders uit Huis ter Heide, maar ook voor de wandelaars die genieten van het mooie ‘Tonckensbos’ of het natuurterrein dat gelegen is nabij het Esmeer.

Meer over de historie

“Age quod agis” – Je doet wat je doet